Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane, wyrejestrowane
oraz z zawieszoną działalnością

Podmioty nowo zarejestrowane w marcu 2024 r.

W marcu 2024 r. do rejestru REGON wpisane zostały 6853 nowe podmioty, tj. o 14,3% mniej niż w analogicznym okresie 2023 r. Wśród nowo zarejestrowanych jednostek przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których wpisano 4704 (o 17,9% mniej niż rok wcześniej). Najwięcej nowych podmiotów zarejestrowano w m.st. Warszawie (3631), a w dalszej kolejności w gminach Piaseczno (156) i m. Radom (147). W 18 gminach nie zarejestrowano nowych podmiotów.

W marcu 2024 r. z rejestru REGON wyrejestrowanych zostało 3456 podmiotów (o 24,7% mniej niż przed rokiem) i były to głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (83,0%). Najwięcej jednostek wyrejestrowano w gminach: m.st. Warszawa (1715), m. Radom (102) i Piaseczno (77). W 42 gminach nie wyrejestrowano podmiotów.

Liczba podmiotów z zawieszoną działalnością w końcu marca 2024 r. wynosiła 134662, tj. o 10,5% więcej niż w marcu ub. roku. Zdecydowaną większość tych podmiotów (89,8%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ujęciu terytorialnym najwięcej jednostek z zawieszoną działalnością było w m.st Warszawie (66764) oraz w gminach m. Radom (3439) i Piaseczno (3283), a najmniej w gminach: Huszlew (8), Ceranów (14) oraz Młynarze (14).

Podmioty wyrejestrowane w marcu 2024 r.

Podmioty z zawieszoną działalnością – stan w końcu marca 2024 r.

Pobierz dane:
CSV

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności