Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej według rodzaju prowadzonej działalności

Stan w końcu marca 2024 r.

Udział podmiotów prowadzących działalność w sekcji przemysł

W województwie mazowieckim w końcu marca 2024 r. najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły jednostki zajmujące się: handlem; naprawą pojazdów samochodowych – 197229 (19,3% ogólnej liczby podmiotów), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 157648 (15,4%) i budownictwem – 107309 (10,5%).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba podmiotów wzrosła m.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 9,9%), administrowanie i działalność wspierająca (o 6,9%) oraz pozostała działalność usługowa (o 6,7%). Spadek odnotowano w sekcji organizacje i zespoły eksterytorialne (o 0,6%)

Największy udział podmiotów zaliczanych do przemysłu odnotowano w gminach: m. Łaskarzew (24,0%), Mirów (23,1%) i Młynarze (19,9%); do sekcji budownictwo – w gminach: Tczów (37,4%), Chlewiska (34,5%) i Korytnica (34,1%); handel; naprawa pojazdów samochodowych – w gminach: Lesznowola (41,0%), Błędów (38,3%) i Goszczyn (37,6%), a do sekcji transport, gospodarka magazynowa – w gminach: Łąck (33,8%), Iłów (24,0%) i Młodzieszyn (18,6%).

Udział podmiotów prowadzących działalność w sekcji budownictwo
 

Udział podmiotów prowadzących działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych

Pobierz dane:
CSV

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności