Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty według przewidywanej liczby pracujących

Stan w końcu marca 2024 r.

Udział podmiotów o przewidywanej liczbie pracujących do 9 osób

W województwie mazowieckim w marcu 2024 r. w zbiorowości podmiotów gospodarki narodowej ujętych w bazie REGON, przeważały jednostki należące do grupy mikroprzedsiębiorstw (które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób), stanowiły one 97,1% ogółu zarejestrowanych jednostek. Udział podmiotów małych (o przewidywanej liczbie pracujących 10–49 osób) wynosił 2,3%, a podmiotów dużych (powyżej 49 osób) 0,6%.

Wśród gmin województwa mazowieckiego największy udział mikroprzedsiębiorstw wystąpił w gminach: Zatory (99,1%), Potworów (98,9%) i Wieniawa (98,8%), podmiotów małych w gminach: Wierzbno (7,1%), Łaskarzew (6,6%) i m. Raciąż (5,7%), a podmiotów dużych w gminach: m. Sierpc (1,5%), Kozienice (1,2%) i m. Płock (1,2%).

Udział podmiotów o przewidywanej liczbie pracujących 10–49 osób

Udział podmiotów o przewidywanej liczbie pracujących powyżej 49 osób

Pobierz dane:
CSV

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności