Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

Stan w końcu stycznia 2024 r.

W województwie mazowieckim liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wyniosła 1013945 i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 4,4%.

Wśród gmin województwa (z wyłączeniem Warszawy, która skupiała na swoim obszarze 54,7% podmiotów województwa) najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w gminach: m. Radom (26115), Piaseczno (19725) i m. Płock (12861). Najmniejszą liczbą charakteryzowały się gminy: Chotcza (119), Ceranów (129) i Szulborze Wielkie (135).

W stosunku do stycznia 2023 r. najwięcej podmiotów przybyło w gminach: M. st. Warszawa (27417), Piaseczno (851) i Lesznowola (776). Ubytek podmiotów zarejestrowano w 20 gminach, największy w gminie m. Ciechanów (23).

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 1 km2

Pobierz dane:
CSV

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności