Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

Stan w końcu stycznia 2022 r.

W województwie mazowieckim liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wyniosła 929689 i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 4,6%.

Wśród gmin województwa (z wyłączeniem Warszawy, która skupiała na swoim obszarze 53,9% podmiotów województwa) najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w gminach: m. Radom (25675), Piaseczno (17920) i m. Płock (12535). Najmniejszą liczbą charakteryzowały się gminy: Chotcza (109), Ceranów (126) i Czarnia (132).

W stosunku do stycznia 2021 r. najwięcej podmiotów przybyło w gminach: M. st. Warszawa (24464), Piaseczno (909) i m. Radom (590). Ubytek podmiotów zarejestrowano w 11 gminach, największy w gminie Sochocin (12).

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 1 km2

Pobierz dane:
CSV
Urząd Statystyczny w Warszawie