Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

Stan w końcu marca 2024 r.

W województwie mazowieckim liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON wyniosła 1022367 i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 4,5%.

Wśród gmin województwa (z wyłączeniem Warszawy, która skupiała na swoim obszarze 54,7% podmiotów województwa) najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w gminach: m. Radom (26185), Piaseczno (19920) i m. Płock (12905). Najmniejszą liczbą charakteryzowały się gminy: Chotcza (117), Ceranów (135) i Szulborze Wielkie (136).

W stosunku do marca 2023 r. najwięcej podmiotów przybyło w gminach: M. st. Warszawa (27500), Piaseczno (1007) i Lesznowola (753). Ubytek podmiotów zarejestrowano w 11 gminach, największy w gminie Szelków (8).

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 1 km2

Pobierz dane:
CSV

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności