Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej według form prawnych

Stan w końcu marca 2024 r.

Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

W końcu marca 2024 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 660193 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. o 4,2% więcej niż przed rokiem. W przekroju terytorialnym największy wzrost liczby osób fizycznych miał miejsce w gminach: Grabów Nad Pilicą (o 11,8%), Parysów (o 10,5%) oraz Żabia Wola (o 9,4%). Największy spadek wystąpił w gminie Sypniewo (o 4,3%).

Najwyższy udział osób fizycznych w ogólnej liczbie podmiotów był w gminach: Tczów (89,1%), Domanice (88,8%) oraz Górzno (88,2%).

Udział spółek handlowych

Liczba zarejestrowanych spółek handlowych wyniosła 226664. W skali roku ich liczba w województwie zwiększyła się o 6,5%, najbardziej w gminie Solec Nad Wisłą (o 100,0%). Największy spadek wystąpił w gminie Joniec (o 0,0%).

Najwyższy udział spółek handlowych w ogólnej liczbie podmiotów był w gminach: Lesznowola (42,2%), M. st. Warszawa (32,3%) oraz Raszyn (25,3%).

Zdecydowana większość, czyli 955774, tj. 93,5% ogólnej liczby podmiotów zaliczona była do sektora prywatnego.

Pobierz dane:
CSV

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności