Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie m. st. Warszawa
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie m. st. Warszawa w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie m. st. Warszawa
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie m. st. Warszawa
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie m. st. Warszawa

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności