Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie m. Ostrołęka
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie m. Ostrołęka w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie m. Ostrołęka
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie m. Ostrołęka
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie m. Ostrołęka

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności