Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie zwoleńskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie zwoleńskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie zwoleńskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie zwoleńskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie zwoleńskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności