Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie wołomińskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie wołomińskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie wołomińskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie wołomińskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie wołomińskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności