Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie warszawskim zachodnim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie warszawskim zachodnim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie warszawskim zachodnim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie warszawskim zachodnim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie warszawskim zachodnim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności