Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie sierpeckim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie sierpeckim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie sierpeckim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie sierpeckim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie sierpeckim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności