Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie przysuskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie przysuskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie przysuskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie przysuskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie przysuskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności