Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie płockim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie płockim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie płockim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie płockim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie płockim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności