Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie piaseczyńskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie piaseczyńskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie piaseczyńskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie piaseczyńskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie piaseczyńskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności