Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie mławskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie mławskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie mławskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie mławskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie mławskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności