Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie lipskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie lipskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie lipskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie lipskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie lipskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności