Podmioty gospodarki narodowej

Wykresy

Podmioty w rejestrze REGON w powiecie legionowskim
Podmioty w rejestrze REGON według sekcji PKD w powiecie legionowskim w kwietniu 2024 r.
Spółki według form prawnych w powiecie legionowskim
Podmioty nowo zarejestrowane i wyrejestrowane w powiecie legionowskim
Udział podmiotów z zawieszoną działalnością w ogólnej liczbie podmiotów w powiecie legionowskim

Oceń publikację:

2024 | Urząd Statystyczny w Warszawie | Oświadczenie o dostępności