COVID
COVID–19
 
Dowiedz się więcej o epidemii →
Dane Ministerstwa Zdrowia
 
 
Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach zatrudnienia →
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia
Stan w końcu miesiąca
Dowiedz się więcej o zmianach bezrobocia →
 
 
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach wynagrodzeń →
REGON
Podmioty nowo zarejestrowane w REGON
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach podmiotów gospodarczych →
 
 
Mieszkania
Mieszkania oddane do użytkowania
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach w budownictwie →
Rolnictwo
Skup trzody chlewnej w wadze żywej
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach w rolnictwie →
 
 
Koniunktura
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym
Dowiedz się więcej o zmianach koniunktury →