COVID–19
 
Dowiedz się więcej o epidemii →
Dane Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Warszawie.
 
 
Przeciętne zatrudnienie
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach zatrudnienia →
Stopa bezrobocia
Stan w końcu miesiąca
Dowiedz się więcej o zmianach bezrobocia →
 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach wynagrodzeń →
Podmioty nowo zarejestrowane w REGON
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach podmiotów gospodarczych →
 
 
Mieszkania oddane do użytkowania
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach w budownictwie →
Skup trzody chlewnej w wadze żywej
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)
Dowiedz się więcej o zmianach w rolnictwie →
 
 
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym
Dowiedz się więcej o zmianach koniunktury →