Powszechny Spis Rolny 2020

Konkurs - Dlaczego liczy się rolnictwo?

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń. Dziękujemy za udział w konkusie.

Urząd Statystyczny w Warszawie, uwagi techniczne → Daniel Koźmiński