Powszechny Spis Rolny 2020

Konkurs prasowy

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń. Dziękujemy za udział w konkusie.

Urząd Statystyczny w Warszawie, osoba do kontaktu → Magdalena Kowalska, uwagi techniczne → Daniel Koźmiński